Loading...
Oncologiefysiotherapie2018-11-01T20:00:56+00:00

Wat is oncologie fysiotherapie
Oncologie fysiotherapie richt zich op de behandeling van patiënten met kanker. De behandeling is niet gericht op de kanker zelf, maar op de gevolgen van deze ziekte en op de gevolgen van de behandeling.
Het werkgebied van de (oncologie) fysiotherapie is het bewegen en alles wat daarmee samenhangt.

Voor wie
Kanker is een ingrijpende ziekte. Deze ziekte brengt tijdens en na de behandeling lichamelijke klachten met zich mee. Deze klachten kunnen zich uiten in:

• vermoeidheid en verzwakking na chemotherapie
• het minder goed kunnen bewegen van gewrichten en spieren na een operatie of bestraling
• pijnklachten
• klachten na radiotherapie (stralingsfibrose)
• problemen met de doorbloeding
• oedeemvorming
• spanningsklachten
• ademhalingsmoeilijkheden

Deze klachten hebben invloed op uw leven en kunnen een belemmering vormen bij uw dagelijkse activiteiten.
Revalidatie kan u helpen om voor zover mogelijk de belemmeringen op te heffen.

Fasen
Er zijn globaal vier stadia bij de behandeling van kanker.

Behandelfase
In de behandelfase is de diagnose gesteld en vinden de primaire medische behandelingen plaats, zoals de operatie, de bestraling en/of de chemotherapie. Dit kan allerlei ongemak met zich meebrengen waarbij de oncologie fysiotherapeut kan helpen. In deze fase is het voor u erg belangrijk om een actieve levensstijl na te leven.

Herstelfase
In de herstelfase knapt u op van de medische behandelingen en kan u uw leven weer gaan oppakken. Gevolgen van de medische behandelingen kunnen dat echter in de weg staan. In dit stadium is het belangrijk om voorwaarden te scheppen waardoor u een zo normaal mogelijk leven kunt hervatten.

Palliatieve fase
Soms loopt het anders en slaan de medische behandelingen niet goed aan, ontstaan er uitzaaiingen of een nieuwe vorm van kanker. Dan spreken we van de palliatieve fase. De ziekte is dan niet meer te genezen. Dit stadium kan lang duren en het belangrijkste is dan dat uw kwaliteit van leven goed blijft.

Terminale fase
In de terminale fase is het levenseinde in zicht. Pijn, vermoeidheid en benauwdheid zijn in deze fase uw belangrijkste klachten. Bij deze klachten kan de oncologie fysiotherapeut u helpen. U kunt daarbij denken aan ontspanningsoefeningen, begeleiden bij belasten, oedeemtherapie, pijnvermindering en ademhalingsoefeningen.

Behandelmogelijkheden

De behandeling is individueel en/of in een groep en kan bestaan uit:

• revalidatietraining
• OncoFysio individueel of in groep
• fysiotherapeutische behandeling van pijnklachten
• oedeem fysiotherapie
• littekenbehandeling
• fibrosebehandeling
• voorlichting en advies
• ademhalingstherapie
• ontspanningstherapie
• medisch zwemmen

U geeft zelf aan wat u met het behandelprogramma wilt bereiken. In overleg met uw oncologie fysiotherapeut legt u dit vast in toetsbare en haalbare doelen.De oncologie fysiotherapeut werkt vanuit een uniek concept waarbij verantwoord bewegen is afgesteld op uw wensen en op de haalbare doelen binnen elke (behandel)fase van uw ziekte. In samenwerking met de oncologie fysiotherapeut bieden wij u de mogelijkheid om uw kwaliteit van leven te verbeteren door de gevolgen van deze ingrijpende ziekte aan te pakken.

201FysioSport is aangesloten bij het Netwerk Oncologie Revalidatie Kennemerland.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op:
• onconet.nu
• oncologiekennemerland.nl