Wat is oncologie fysiotherapie

Oncologie fysiotherapie richt zich op de behandeling van patiënten met kanker. De behandeling is niet gericht op de kanker zelf, maar op de gevolgen van deze ziekte. Kanker en de bijbehorende behandeling kunnen negatieve gevolgen hebben voor de beweging van het lichaam. Onze gespecialiseerde oncologie fysiotherapeut begeleidt (ex-)kankerpatiënten tijdens of na de behandeling van deze ziekte.

Voor wie
Kanker is een ingrijpende ziekte die tijdens en na de behandeling lichamelijke klachten met zich mee kan brengen. Deze klachten kunnen zich uiten in:

 • vermoeidheid en verzwakking na chemotherapie
  • het minder goed kunnen bewegen van gewrichten en spieren na een operatie of bestraling
  • pijnklachten
  • klachten na radiotherapie (stralingsfibrose)
  • problemen met de doorbloeding
  • oedeemvorming
  • spanningsklachten
  • ademhalingsmoeilijkheden

Deze klachten hebben invloed op uw leven en kunnen een belemmering vormen bij uw dagelijkse activiteiten. Revalidatie kan u helpen om voor zover mogelijk klachten te verhelpen en ervoor te zorgen dat u weer goed kunt bewegen.

Fasen

Er zijn globaal vier stadia bij de behandeling van kanker.

Behandelfase
In de behandelfase is de diagnose gesteld en vinden medische behandelingen plaats, zoals de operatie, de bestraling en/of de chemotherapie. Dit kan allerlei ongemak met zich meebrengen waarbij de oncologie fysiotherapeut kan helpen. In deze fase is het voor u erg belangrijk om actief te blijven.

Herstelfase
In de herstelfase knapt u op van de medische behandelingen en kunt u uw leven weer gaan oppakken. Maar gevolgen van de medische behandelingen kunnen hierbij in de weg staan. In dit stadium is het belangrijk om voorwaarden vast te stellen waardoor u een zo normaal mogelijk leven kunt hervatten.

Palliatieve fase
Soms loopt het anders en slaan de medische behandelingen niet goed aan, ontstaan er uitzaaiingen of een nieuwe vorm van kanker. Dan spreken we van de palliatieve fase. De ziekte is dan niet meer te genezen. Dit stadium kan lang duren en het belangrijkste is dan dat uw kwaliteit van leven goed blijft en daar kan de oncologie fysiotherapeut een belangrijke rol bij spelen.

Terminale fase
In de terminale fase is het levenseinde in zicht. Pijn, vermoeidheid en benauwdheid zijn in deze fase uw belangrijkste klachten. Bij deze klachten kan de oncologie fysiotherapeut u helpen. U kunt daarbij denken aan ontspanningsoefeningen, begeleiden bij belasten, oedeemtherapie, pijnvermindering en ademhalingsoefeningen.

Behandelmogelijkheden

De behandeling kan individueel of in een groep plaatsvinden, en kan bestaan uit:

 • revalidatietraining
 • OncoFysio individueel of in groep
 • fysiotherapeutische behandeling van pijnklachten
 • oedeem fysiotherapie
 • littekenbehandeling
 • fibrosebehandeling
 • fascietechnieken
 • fysiotherapeutische behandeling bewegingsbeperking
 • voorlichting en advies
 • ademhalingstherapie
 • ontspanningstherapie
 • medisch zwemmen

U kunt zelf aangeven wat u met het behandelprogramma wilt bereiken. In overleg met uw oncologie fysiotherapeut worden haalbare doelen voor u persoonlijk opgesteld die ook te toetsen zijn. Hierbij staat verantwoord bewegen centraal binnen elke (behandelfase) van uw ziekte. In samenwerking met de oncologie fysiotherapeut bieden wij hiermee de mogelijkheid om uw kwaliteit van leven te verbeteren door de gevolgen van deze ingrijpende ziekte aan te pakken.

201FysioSport is aangesloten bij het Netwerk Oncologie Revalidatie Kennemerland.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op:
• onconet.nu
• oncologiekennemerland.nl