Eerste afspraak

Heeft u een eerste afspraak bij ons gemaakt? Dan kunt u zich bij het eerste bezoek melden bij de receptie. Zij kunnen dan nog om (aanvullende) persoonsgegevens vragen voor uw behandeldossier. Verder vragen we u de volgende zaken mee te nemen:

 • Uw ziektekostenverzekering gegevens
 • Geldig identiteitsdocument
 • Eventueel de verwijsbrief

Vervolgens worden vragen gesteld over uw gezondheidsprobleem. Meestal volgt dan een onderzoek, waarbij u gevraagd kan worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld.

Algemeen:

 • Binnen de praktijk dient iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In en voor de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Als u een jas, tas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let dan op dat daar geen waardevolle spullen in te vinden zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • Wanneer u een afspraak heeft, dient u zich te melden bij de receptie. Dit om misverstanden te voorkomen. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meld dat dan bij de balie.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt, wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen en een handdoek bij u te hebben.
 • Bij verhindering wordt u verzocht om op tijd af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • Wij vragen u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID FYSIOTHERAPIE

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en een aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing niet noodzakelijk is. Er wordt een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek en met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat bezoek aan de huisarts gewenst is.

We verwachten van u als patiënt dat u zich houdt aan persoonlijke hygiëneregels en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Wij zorgen voor schone handdoeken. Mochten we voor oefentherapie naar de zaal gaan, dan verwachten we dat u passende kleding en schone (sport)schoenen draagt.

Als u niet tevreden bent of een klacht heeft over de omgangsvorm, behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of één van de maatschap leden.
Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder uit het folderrek van de praktijk.

Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Dit reglement ligt in de praktijk en kunt u opvragen bij één van de fysiotherapeuten om in te zien. Ook kunt u dit op de website vinden. U heeft altijd recht op deze informatie en op het inzien van uw behandeldossier. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier verstrekken aan derden.