Loading...
Eerste afspraak2018-11-01T19:03:57+00:00

Eerste afspraak

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

 • Eventueel de verwijsbrief
 • Uw ziektekostenverzekering gegevens
 • Geldig identiteitsdocument

U kunt zich melden bij de receptie. Eventueel worden er enkele persoonsgegevens aangevuld zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden.
Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden.

Algemeen:

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In en voor de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen en een handdoek bij u te hebben.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID FYSIOTHERAPIE

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en een aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing niet noodzakelijk is. Er wordt een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek en met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat bezoek aan de huisarts gewenst is.

We verwachten van iedere patiënt/cliënt dat u persoonlijke hygiëneregels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Wij zorgen voor schone handdoeken. Indien u oefentherapie in de zaal volgt verwachten wij schone (sport)schoenen.

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw  fysiotherapeut of één van de maatschapsleden.
Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U kunt de folder vinden in het folderrek.

Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Dit reglement ligt in de praktijk ter inzage en kunt u opvragen bij één van de fysiotherapeuten of kunt u op de website vinden. U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier verstrekken aan derden.