Schrijfproblematiek is goed te behandelen met kinderfysiotherapie